People

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Hanna Bullata

 VP of Engineering
linkedin icon

 PhD. – 22 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Emad Hamadeh

 Sr. Project Manager
linkedin icon

 PhD. – 22 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Omar Kamal

 CEO
linkedin icon

 MSc. – 20 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Samer Al-Qutob

 Project Manager
linkedin icon

 PhD. – 18 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Mahdi Sbeih

 Senior Software/Integration Engineer / Informix and Oracle DBA
linkedin icon

 M.A. – 17 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Farah Jack Mustaklem

 Senior Software Engineer
linkedin icon

 MBA. – 16 years of experience

 

 Saib Nashashibi

 Data Integration Manager
linkedin icon

 BSc. – 13 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Bashar Abu Shamaa

 Senior Software Engineer
linkedin icon

 BSc. – 13 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Omar Al-Haj Qasem

 Senior Software Engineer
linkedin icon

 BSc. – 12 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Hussein Anabtawi

 Senior Software Engineer
linkedin icon

 BSc. – 12 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Wisam Zakarneh

 Quality Assurance Team Leader
linkedin icon

 BSc. – 12 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Mohammad Shawareb

 Senior Software Developer
linkedin icon

 BSc. – 12 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Muntaha Obeid

 Quality Assurance Team Leader
linkedin icon

 MBA. – 11 years of experience

 

Malik Hneif

Senior Software Engineer

M.A. – 11 years of experience

 

Tariq Zaghal

Senior Software Developer

BSc. – 11 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAWtAAAAJDZmZmQwMzBiLTRhZGQtNDI4OC05ZGRkLTllOTUxODdkNzU0YgHussein Soboh

Senior Software Developerlinkedin icon

BSc. – 11 years of experience

 

 3a74c65Mohammad Abu Hassan

 Software Developer
linkedin icon

 BSc. – 10 years of experience

 

0df49daOthman Shuqair

Senior Software Developerlinkedin icon

BSc. – 10 years of experience

 

2682b12Malek Zaghal

Senior Software Developerlinkedin icon

B.E. – 9 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Ahmad Qudeimat

  System Support Engineer linkedin icon

 BSc. – 8 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Anas Abu Sara

 System Support Engineer
linkedin icon

 BSc. – 8 years of experience

 

0df49daMohammad Taradeh

Senior Software Developerlinkedin icon

BSc. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAU1AAAAJGMxZTAyZGU2LTYxOGEtNDgwOS04ODRiLWExMTI3ZDJkZTdkZgMohammad Hamdan

Quality Assurance Engineer
linkedin icon

BSc. – 7 years of experience

 

245cf3d (1) Ala’ Abu Nada

 Technical Lead
linkedin icon

B.E. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAU1AAAAJGMxZTAyZGU2LTYxOGEtNDgwOS04ODRiLWExMTI3ZDJkZTdkZgMohammad Abadi

Software Developer
linkedin icon

BSc. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Ismat Ma’rouf

 Integration Engineer
linkedin icon

 BSc. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Abdulfattah Safa

 Quality Assurance Team Leader
linkedin icon

 BSc. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Abeer Abu Khail

  Software Developer
linkedin icon

 BSc. – 7 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNw Ahmad Nairat

  Quality Assurance Engineer linkedin icon

 BSc. – 6 years of experience

 

AAEAAQAAAAAAAAcgAAAAJDRjNmZkOGY1LTUxMTYtNGNiYi05MTI5LWU1ZWM0MWJkZTIyNwShada Tahayneh

Quality Assurance Engineer
linkedin icon

BSc. – 6 years of experience